Kakvo je zdravstveno stanje Novosađana: U bolnici zbog kancera i srca, najveća gužva u Jodnoj banji

Tumori, kardiovaskularni, plućni problemi i tegobe uzrokovane bolestima koštano-mišićnog sistema najčešći su razlozi zbog kojih su Novosađani morali da se leče.

Prosečan Novosađanin ima 41 godinu i kod doktora odlazi zbog problema koji se mahom mogu prevenirati.

Ipak, krivica nije isključivo na građanima jer ni zdravstveni sistem ne reaguje i ne prilagođava se potrebama – nema dovoljno lekara, niti su uslovi u novosadskim zdravstvenim ustanovama zadovoljavajući, zaključak je iz nove godišnje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Novog Sada za 2022. godinu.

U analizi se koriste podaci iz 2022. i 2021. godine.

Ovu analizu svake godine priprema veliki tim stručnjaka Instituta za javno zdravlje Vojvodine i dostavlja je Skupštini grada. Iz analiza, koje 021.rs objavljuje iz godinu u godinu, može se zaključiti da donosioci odluka malo ili uopšte ne obraćaju pažnju na podatke koje im lekari iznose.

Vodeći uzroci smrtnosti ostali su isti u odnosu na prethodni izveštaj i podrazumevaju bolesti krvotoka, tumore, bolesti sistema za disanje i bolesti sistema za varenje. Vodeći uzroci obolevanja i umiranja stanovništva su i dalje masovne nezarazne bolesti, u čijoj osnovi su dugotrajno prisustvo faktora rizika, štetne navike i ponašanja poput nepravilne ishrane, fizičke neaktivnosti, pušenja, gojaznosti, hipertenzije… 

Stručnjaci poručuju da je potrebno pažljivije raditi na prevenciji. Novosađani su najviše u bolnicama zbog tumora, bolesti sistema krvotoka, sistema za disanje, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva. Deca, kao i do sada, najviše imaju disajne probleme, kao i zarazne i nezarazne parazitarne bolesti. 

U Novom Sadu je u 2021. godini umrlo 5.203 ljudi, a prosečna starost umrlih je 74,9 godina. U poređenju s prethodnim podacima, 2020. godine u Novom Sadu je umrlo 4.518 osoba.

Stanje u bolnicama

Novi Sad i dalje ima 16 zdravstvenih ustanova na svim nivoima, u kojima ukupno radi 7.748 radnika. Ima 6.136 zdravstvenih radnika (1.631 doktora medicine, 112 doktora stomatologije i 33 farmaceuta) i 1.307 nezdravstvenih radnika.

U poređenju sa prethodnim podacima, Novi Sad ima više doktora medicine, manje stomatologa i manje farmaceuta, kao i manje nezdravstvenog osoblja. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje lekara opšte prakse, pedijatara, lekara u Hitnoj pomoći i u polivalentnoj patronaži. 

Nedovoljan je obuhvat preventivnim pregledima građana, osim kod trudnica i dece u drugoj godini života. Posteljni fond se u našim ustanovama nije povećao i još uvek ima 3.334 postelje (bez 60 ležajeva u Vojnoj bolnici). Prošle godine se bolnički lečilo 73.896 pacijenata, a prosečno lečenje je trajalo 6,4 dana. 

Najveća zauzetost kreveta je u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad, odnosno u Jodnoj banji (77,8 odsto), dok je najmanja zauzetost u Dečijoj bolnici (44,1 odsto). Potrebno je, apeluju stručnjaci, zameniti dotrajalu opremu i uvesti nove zdravstvene tehnologije, kao i jačati saradnju između institucija i komunikaciju sa građanima. Naročito je potrebno zaposliti još ljudi u Službi za polivalentnu patronažu. 

Osim svih redovnih saveta za bolju zdravstvenu zaštitu i prevenciju, stručnjaci naglašavaju kontinuirano i plansko održavanje objekata i infrastruktura škola. Kažu i da je potrebno da se razmotri mogućnost boljeg snabdevanja sapunom, toalet papirom i ubrusima, kao i boljeg održavanja škola, što zahteva angažovanje i saradnju osoblja i učenika. 

Na osnovu direktnih uvida u školama, potrebno je da budu bolji sanitarni uslovi i održavanje higijene. Neophodno je i organizovanje bolje ishrane u školama.

Migracije i trendovi

U Novom Sadu je 2021. godine zaključeno 2.108 brakova, a razvedena su 692 braka. Statistika pokazuje da se svaki treći brak u Novom Sadu i dalje završava razvodom.

U Novi Sad se u 2021. godini doselilo 10.303 osobe, a 8.216 se odselilo, što znači da je migracioni saldo pozitivan. Generalno je migracioni saldo pozitivan na nivou cele Vojvodine budući da se u 2021. godini doselilo 32.588, a odselilo 31.095 ljudi.

Prema prethodnim podacima, u Novi Sad se 2020. godine doselilo 8.225 ljudi, a odselilo 6.653.

- Advertisement -

Prokomentarišire

Najnovije vesti

Žena rođena sa pola srca rodila blizance

Jedna 36-godišnja žena, rođena sa samo jednom srčanom komorom, rodila je blizance u rimskoj univerzitetskoj bolnici Gemeli. Kako je objavila...

Obavezno pročitajte

Srodni članci