Impresum

Izdavač:Omladinsko udruženje Novinara Srbije OUNS
Suvoborska 9-1, 21000 Novi Sad, Srbija
PIB 112992439
MB 28341482 
IN001282
press@ouns.rs
Predsednik:Milan Kisić
Glavni i odgovorni urednik:Milan Kisić
Šef redakcije:Nina Stojanović
Redakcija:Petrović Stefan
Rajko Stojanović
Kolumnisti i saradnici:  Igor Marinković
Direktor marketinga:Milan Kisić
TEL / FAX:062 114 3 447
E-MAIL:redakcija@citajgari.com
WEB:www.citajgari.com
www.ouns.rs